Preduzeće za inženjering i upravljanje životnom sredinom

 

 

Reference

 

R.br.
NAZIV PROJEKTA
NOSILAC PROJEKTA
STATUS
1.                   
TEHNIČKO – TEHNOLOŠKO REŠENJE CENTRA ZA RECIKLAŽU RAČUNARSKE OPREME
BOŽIĆ I SINOVI D.O.O. Pančevo
Februar 2006. godina
2.              
STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU CENTRA ZA RECIKLAŽU RAČUNARSKE OPREME u Omoljici kod Pančeva
BOŽIĆ I SINOVI D.O.O. Pančevo
April 2006. godina
3.              
PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM U „DUGA“ A.D. INDUSTRIJA BOJA I LAKOVA
„DUGA“ A.D.
INDUSTRIJA BOJA I  LAKOVA
Decembar 2006. godina
4.              
PROCENA OPASNOSTI OD HEMIJSKOG UDESA NA KOMPLEKSU „DUGA“ A.D. IBL U BEOGRADU
„DUGA“ A.D.
INDUSTRIJA BOJA I  LAKOVA
Decembar 2006. godina
5.              
STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA IZGRADNJE FABRIKE ZA PROIZVODNJU BOJA I LAKOVA „PITURA“ U ZEMUNU
„PITURA“ d.o.o.
Preduzeće za proizvodnju i promet boja i lakova
Decembar 2007. godina
6.              
STUDIJA O PROCENI OPASNOSTI OD HEMIJSKOG UDESA U FABRICI BOJA I LAKOVA „PITURA“ U ZEMUNU
„PITURA“ doo
Preduzeće za proizvodnju i promet boja i lakova
Februar 2007. godina
 
7.              
STUDIJA O PROCENI OPASNOSTI OD HEMIJSKOG UDESA NA KOMPLEKSU FPM „BEOGRAF“ A.D. BEOGRAD
FPM „BEOGRAF“ A.D. BEOGRAD
Mart 2008. godina
8.              
Plan zaštite od udesa za FPM „Beograf” a.d. beograd
 
FPM „BEOGRAF“ A.D. BEOGRAD
Mart 2008. godina
9.              
STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU FABRIKE BETONA „KRNJAČA“ U BEOGRADU
„HOLCIM A.D.“ POPOVAC
Avgust 2006. godina
10.          
STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU USKLADIŠTENJA I TRETMANA ZAULJENIH OTPADNIH VODA, DEGRADIRANIH NAFTNIH DERIVATA I EMULZIJA NA LOKACIJI "BAZNA HEMIJA - KOMPLEKS LAB"
„EKOTANK“ D.O.O.
Mart 2007. godina
11.          
STUDIJA O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA POGONA ZA PROIZVODNJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA NA KATASTARSKOJ PARCELI BR. 2665/23 KO BREST SO MEROŠINA NA ŽIVOTNU SREDINU
„EXOL''  D.O.O. - Niš “
Februar 2006. godina
 
12.          
STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU STANICE ZA SNABDEVANJE MOTORNIH VOZILA TEČNIM NAFTNIM GASOM – TNG U ULICI CARA DUŠANA 244 U ZEMUNU
„EXPORT TRADE“       PREDUZEĆE ZA TRGOVINU NA VELIKO
I MALO EXPORT-IMPORT
Februar 2006. godina
 
13.          
STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU GROBLJANA LEVOJ OBALI DUNAVA - „ZBEG“ II  ETAPA REALIZACIJE
DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA
Decembar 2006. godina
 
14.          
STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU REKONSTRUKCIJE  BENZINSKE STANICE ZA SNABDEVANJE MOTORNIH VOZILA TEČNIM NAFTNIM DERIVATIMA U BATAJNICI
„LUKOIL Beopetrol AD “
Beograd
Avgust 2006. godina
 
15.          
STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU DOGRADNJE CISTERNE I TOČEĆEG MESTA ZA TNG, POSLOVNOG OBJEKTA – POSTOJEĆE BENZINSKE STANICE “KRISTAL-TRADE” U MLADENOVCU
„KRISTAL-TRADE“ D.O.O.
Mladenovac
Juli 2006. godina
16.          
PROGRAM USPOSTAVLJANJA SISTEMA RECIKLAŽE OTPADNE ELEKTRONSKE OPREME OD KOMPJUTERA KROZ AKTIVNO UKLJUČIVANJE RATNIH VETERANA U PRIVREDNE TOKOVE
Republika Srbija
AGENCIJA ZA RECIKLAŽU
Decembar 2006.  godina
17.          
STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU  REZERVOARA FB-0811 I FB-0812 U KOMPLEKSU RAFINERIJE NAFTE PANČEVO
NIS-PETROL O.D.                        RAFINERIJA NAFTE PANČEVO
Juli 2007. godina
18.          
STUDIJA O PROCENI OPASNOSTI OD HEMIJSKOG UDESA POGONA ZA PROIZVODNJU MEKIH POLIURETANSKIH PENA U FABRICI „SIMPEN“ U BUJANOVCU
Preduzeće SIMPO A.D.  Vranje
Juli, 2006. godina
19.          
STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU POGONA ZA PROIZVODNJU MEKIH POLIURETANSKIH PENA U FABRICI „SIMPEN“ U BUJANOVCU
Preduzeće SIMPO A.D.  Vranje
Decembar 2006.  godina
20.          
STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA:
PROIZVODNI KOMPLEKS FABRIKE ZA RECIKLAŽU OTPADNIH
AUTO I KAMIONSKIH GUMA U OBRENOVCU
TASPROMET, Obrenovac
Maj, 2006. godina
21.          
STUDIJA O PROCENI OPASNOSTI OD HEMIJSKOG UDESA FABRIKE VEŠTAČKIH SUNĐERA OD POLIURETANSKE PENE  „VAPEKS“ U KONJEVIĆIMA KOD ČAČKA
Preduzeće “VAPEKS“ D.O.O. Čačak
Oktobar 2006. godina
22.          
STUDIJA O PROCENI UTICAJA PROJEKTA REKONSTRUKCIJE TOPLOG DELA LINIJE ZA PROIZVODNJU IMPREGNISANE KAMENE VUNE NA  ŽIVOTNU SREDINU
„KNAUF INSULATION“ d.o.o. Surdulica
Septembar 2006.  godina
23.          
GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE I RAZVOJA ZAŠTIĆENOG PRIRODNOG DOBRA - „Grupa stabala hrasta lužnjaka – Jozića kolibe“ za 2006. godinu
EKOFOND, Obrenovac
Decembar, 2005. godina
 
24.          
STUDIJA O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA
NA ŽIVOTNU SREDINU ZONE A “ZOOLOŠKOG VRTA“ U DELU BLOKA 3 U ZONI 33 U JAGODINI
„FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE JAGODINA“
Januar 2007. godina
 
25.          
GLAVNI TEHNOLOŠKO-MAŠINSKI PROJEKAT FABRIKE
ZA FLAŠIRANJE IZVORSKE NEGAZIRANE VODE U PreslapU, Opština Crna Trava (ii FAZA)
Preduzeće „SLIV“ D.O.O. Beograd
 
Februar 2007. godina
 
26.          
STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA IZGRADNJE KOLEKTORA - TUNELA „HITNA POMOĆ – ĐURE  ĐAKOVIĆA“
„DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKOZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA“ J.P.
Oktobar 2007. godina
27.          
STUDIJA O PROCENI OPASNOSTI OD HEMIJSKOG UDESA i od zagađivanja životne sredine, merama Pripreme i merama za otklanjanje posledica fabrike veštačkih sunđera od poliuretanske pene „ĐUKAPOL“ D.O.O. BEOGRAD
„ĐUKAPOL“ D.O.O. BEOGRAD
Septembar 2007. godina
 
28.          
STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU  ŽIVINARSKE FARME U KOVAČEVCU
Milisav Mijailović Dučanska broj 28
Kovačevac, opština Mladenovac
Februar 2008. godina
29.          
STUDIJA O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU POSTROJENJA ZA EKSTRUZIJU SOJE I POTPUNIH  KRMNIH SMEŠA U KOMPLEKSU FSH „KOMPONENTA“ U ĆUPRIJI
“KOMPONENTA” D.O.O.
Ćuprija
 
Decembar 2007. godina
 
30.          
STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU IZGRADNJE REGIONALNOG VODOVODA “MAKIŠ – MLADENOVAC” - IV ETAPA - OD ZUČKE KAPIJE DO CS “VRČIN” -
 
DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA
Juli 2007. godina
31.          
STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU IZGRADNJE REGIONALNOG VODOVODA “MAKIŠ – MLADENOVAC” – VI ETAPA - OD TUNELA “VRČIN” DO TUNELA “MALI POPOVIĆ” -
DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA
Juli 2007. godina
32.          
STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA IZGRADNJE MULTIFUNKCIONALNOG CENTRA „UŠĆE“ NA  NOVOM BEOGRADU - faza 1
„EUROPEAN CONSTRUCTION“ d.o.o. Beograd
Juni 2007. godina
33.          
STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA POGONA ZA PROIZVODNJU Mg-LEGURA U OKVIRU KOMPLEKSA „MG SERBIEN“ U BALJEVCU“
„Preduzeće za proizvodnju
MG SERBIEN d.o.o. “ Baljevac
Oktobar 2007. godine
 
34.          
STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA ZA IZGRADNJU POSLOVNOG OBJEKTA KLANICE
PAVLOVIĆ SLAVIŠA i
PAVLOVIĆ NEBOJŠA
Selo Supska, Ćuprija
Novembar 2007. godina
35.          
STUDIJA O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA DISTRIBUTIVNO SKLADIŠNOG CENTRA U KRNJAČI - Faza I -
Slobodan Kostić
BEOGRAD, Resavska  55
Februar 2008. godina
36.          
STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA DISTRIBUTIVNO SKLADIŠNOG CENTRA U KRNJAČI - Faza II -
Slobodan Kostić
BEOGRAD, Resavska  55
Februar 2008. godina
37.          
IDEJNI TEHNOLOŠKI PROJEKAT PROIZVODNI KOMPLEKS  FABRIIKE ZA RECIKLAŽU OTPADNIH AUTO I KAMIONSKIH  GUMA U OBRENOVCU
TASPROMET, Obrenovac
Decembar 2007. godina
38.          
STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA REKONSTRUKCIJE ODSEKA ZA PROIZVODNJU VAKCINE PROTIV GRIPA U KOMPLEKSU INSTITUTA „TORLAK“ U BEOGRADU
INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME „TORLAK“
Beograd
Septembar 2007. godina
39.          
STUDIJA O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU KOMPLEKSA „GALENIKA-FITOFARMACIJA” A.D. U  ZEMUNU
„GALENIKA-FITOFARMACIJA“ A.D.Zemun, Beograd
Januar 2008. godina
40.          
STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU SERVISA ZA TERETNA VOZILA U OKVIRU KOMPLEKSA «KNJAZ MILOŠ» A.D. NA KP 1021/1 KO BANJA U ARANĐELOVCU
„KNJAZ MILOŠ“ A.D.  Aranđelovac
 
Februar 2008. godina
 
41.          
STUDIJA O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA: POGON ZA PROIZVODNJU DEZINFEKCIONOG SREDSTVA NA BAZI PERSIRĆETNE KISELINE U RAKOVICI
„NRK INŽENJERING” D.O.O.
BEOGRAD
April 2008. godina
 
42.          
STUDIJA O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA USKLADIŠTENJA I DISTRIBUCIJE EURODIZELA NA KOMPLEKSU „Prva Iskra - Bazna hemija“ – kompleks TDI u Bariču
„SPEED“ d.o.o.
Novi Beograd
April 2008. godina
43.          
STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA IZGRADNJE I FAZE SKLADIŠTA TNG I NAFTNIH DERIVATA (ukupnog kapaciteta do 500t sa pratećim sadržajima) U KOVAČICI
T.P. ”ATAKO“ D.O.O.
Mart 2008. godina
 
44.          
PROCENA OPASNOSTI OD HEMIJSKOG UDESA ATAKO KOVAČICA
T.P. ”ATAKO“ D.O.O.
 
45.          
STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA: IZGRADNJA MARINE U STAROJ PALANCI - I faza -
OPŠTINA BELA CRKVA
Mart 2008. godina
46.          
STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA REKONSTRUKCIJE BENZINSKE STANICE „PAN PETROL AVIA“ NA DESNOJ STRANI AUTOPUTA E-75 BEOGRAD-NOVI SAD KOD STARE PAZOVE (km 161+500)
”PETROL“ D.O.O.
Novi Beograd
April 2008. godina